Välkommen till bloggen

Varmt välkomna, unga som gamla, till min blogg. Jag heter Gunnar Inge Vernersson, där av namnet som bloggen har fått. Det här är platsen där ålderdomens alla visheter kommer till uttryck och där jag kommer att berätta för er alla om livets alla många läxor som man måste lära sig. Se mig själv som en uppslagsbok, eller kanske lite mer modernt uttryckt, internet. När man söker svar på frågorna som kommer i livet kommer man inte att hitta dem på nätet, det är det som den äldre generationen finns till för och därför har jag tagit steget ut på webben för att kunna ge er den tjänsten på ett, för mig, modernt sätt. De äldres erfarenheter och kunskaper måste bevaras och genom min blogg blir det möjligt.

Som en representant av den äldre befolkningen i Sverige ser jag det samtidigt som en given uppgift att berätta om detta. Många i min generation vet inte riktigt hur det fungerar med nätet och vad det används till, men jag har jobbat många år inom datavärlden, så jag vet precis vilken kraft som ligger i detta informationsmedel. Det jag ser på nätet dessa dagar gör mig faktiskt ganska rädd. Det är helt uppenbart så att ungdomen är det allra främsta och det man ska jaga efter. Det är, som alla kommer att märka, helt omöjligt. Faktum är att ungdomstiden är kort. Det är en kort del av ens liv som går över snabbt, och inom kort är man där i vuxen ålder och blir bara äldre. Ändå framhålls ungdomen som det främsta. Här kommer då motsatsen att presenteras. De äldres synsätt.