Läs en bok!

Att växa upp i dagens samhälle betyder att man har mycket kontakt med teknik. Redan i väldigt unga åldrar ser man barn med läsplattor, mobiltelefoner och allt vad det heter. De spelar spel, i bästa fall något som lär ut, eller tittar på film. Att läsa böcker för sina barn verkar vara en utdöende aktivitet, även om det förstås finns föräldrar som håller fast vid detta också. Visst är det bra att unga tidigt får lära sig tekniken eftersom den idag är en stor del av vårt samhälle, men jag tror också att det finns negativa sidor med att till exempel böcker försvinner mer och mer.

Dels så är det förstås kopplat till barnens läskunnighet. Att läsa och skriva är inte alls lika självklart idag som det var när en annan var liten eller ens för något årtionde sedan. Skriver gör barnen och ungdomarna mest på datorn nu för tiden. Dessutom tror jag att man mbokissar en viktig del när det gäller fantasi när man får allt serverat för sig så som det är med spel och film på datorn, mobil och teve. Att läsa en bok är att skapa en värld inne i sitt huvud. Man fantiserar fram hur karaktärerna ser ut och bygger upp boken i huvudet.

Detsamma gäller förstås för barnens lekar. När man får allt serverat med avancerade leksaker och mycket teknik försvinner utrymmet för vad man själv kan fantisera ihop om sina lekar. Att kunna ta en pinne eller kotte i skogen och leka den till ett svärd eller en kohage eller vad som helst är väldigt viktigt, men det går många av dagens barn miste om. En del får knappt vistas i skogen alls. Till och med i bilen ska barnen underhållas med dvd-filmer och spel. Jag tror på ett sätt att man matar barnen med så mycket att de blir beroende. De kan inte åka bil utan film, för de har inte fått lära sig att ha tråkigt eller att fantisera ihop en egen lek i bilen.

Ta inte ifrån barnen fantasin som finns naturligt i alla barn om de bara får möjlighet att utveckla den. Börja med att läsa en bok!