Bastuns snåriga historia

Att bygga bastu är något flera mänskliga kulturer gjort under mycket lång tid, och definitivt inte bara i Finland. Numera är det dock den finska modellen av bastubadande som är den mest populära, i alla fall i Sverige, men det är definitivt inte den enda. Liksom Finland har också Sverige och de övriga nordiska länderna en lång bastutradition, som dock skiljer sig en del från den finländska. Även i Nordamerika finns bevis för bastubadande, och det verkar nästan som om det är något som uppmuntras av kallare klimat.

Bastu i Norden
Finland är det land som vi främst förknippar med bastu, och det finska ordet sauna har också lånats in i en mängd olika språk, men det finns egentligen ingenting som visar att finnarna ska ha varit först med bastubadande. Att de har en lång tradition på området är dock klarlagt, och det finns också en del som pekar på att bastun kom till Sverige österifrån, men då främst från nuvarande Ryssland och inte Finland. Men det är välkänt att vikingarna badade bastu, och det var något som var allmänt förekommande under många hundra år. Men i Sverige användes bastun sällan främst till att bada i, utan till exempelvis rökning och torkning av föda. Bastubadande föll till viss del i glömska i Sverige, för att återuppstå under 1900-talet, men nu med tydlig inspiration från Finland och det är modern finsk bastu som idag dominerar i Sverige. 1725 förbjöds bastubadande helt och hållet i Sverige, av moraliska skäl, vilket definitivt hjälper till att förklara det minskade intresset.

Att bastubadandet under en tid mer eller mindre föll i glömska i Sverige men fortlevde i Finland gör också att det inte finns någon riktig kontinuitet i svensk bastubadande, utan vi har helt enkelt fått låna in mycket från Finland. Så även om det inte nödvändigtvis var så att finnarna var först så är det ändå dem vi i mycket har att tacka för vårt bastubadande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *